Thursday, January 14, 2010

อ.สุทธิวัสส์ คำภา นักธรรมชาติบำบัดด้วยสมุนไพร,สมาธิ, ตรวจโรคด้วยลูกดิ่ง(pendulum)อ.สุทธิวัสส์ เป็นนักธรรมชาติบำบัดด้วยสมุนไพร การใช้สมาธิ
และการใช้ลูกดิ่ง (pendulum)

ใครเคยกินสูตรดีท๊อกซ๊ลดหุ่น โยเกิร์ต-น้ำผึ้ง-มะนาว
หรืออ่านหนังสือ นาฬิกาชีวิต
ต้องนึกถึง อ.สุทธิวัสส์ ท่านนี้นั่นเอง

เชิญชมเว็บไซต์เพนดูลั่มไทย


ประวัติ อ.สุทธิวัสส์ คำภา

นาฬิกาชีวิต

หมอหลงทาง

สถานที่ประเมินสุขภาพกับทีมลูกศิษย์ อ.สุทธิวัสส์

ตารางการอบรมกรรมฐานอบรมวัดเขาพุทธโคดม(กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค กับ อ.สุทธิวัสส์ ปี 2553)

No comments:

Post a Comment