Sunday, April 29, 2012

คลีนิคแพทย์แผนไทยเนตรดาว(จ่ายยาฟรี ทุกวันอังคาร)


คลีนิคแพทย์แผนไทยเนตรดาว
ซอยลาซาล 43 (สุดซอย) ถนนสุขุมวิท 105 เขตบางนา กรุงเทพ

รักษาฟรี (บริจาคโดยการหย่อนใส่ตู้ทึบตามแต่ศรัทธาเพื่อนำเงินเข้ามูลนิธิฯ)
รักษาเฉพาะวันอังคารเท่านั้น

เป็นการรักษาแบบบันทึกสถิติ และจดบันทึกเพื่อเก็บประวัติการรักษา
เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ฝึกงาน ของ มหาวิทยาลัยฯ กระทรวงสาธารณสุข
ต่างประเทศหลายๆประเทศ


No comments:

Post a Comment