Tuesday, September 13, 2011

ตำหนักจัดกระดูกเพื่อสุขภาพ พระอาจารย์ถนอม ทีปังกโรตำหนักจัดกระดูกเพื่อสุขภาพ เชี่ยวชาญการรักษากระดูก


####  อาการศีรษะและคอเกิดจากความเครี­ยด ####

1.อาการศีรษะและคอเกิดจากความเครียด
- ปวดศีรษะรุนแรง และมีอาการอาเจียนร่วมด้วย
- ตาลาย ตามัว มึนงง
- กล้ามเนื้อคอตึง ไหล่ตึง
- กดเจ็บที่ท้ายทอย ร้าวลงไปถึงหลัง

2.กระดูกคอเคลื่อน
- ปวดตึงที่คอ ไหล่ และสะบัก
- ก้มและก้มเงยหน้าไม่สุด
- มีเสียงเมื่อหมุนคอ
- กดเจ็บที่กล้ามเนื้อคอ ไหล่ และหลัง

3.คอตกหมอน
- ปวดต้นคอ
- หันคอได้ไม่สุด
- กล้ามเนื้อคอเกร็ง กดเจ็บ

#### อาการของหลังที่พบบ่อย ####

4.กล้ามเนื้อหลังอักเสบ
- ปวดและกดเจ็บที่กล้ามเนื้อหลัง ปวดเมื่ือก้มหรือเงย
- ก้มเงยไม่สุด มีอาการปวด
- กล้ามเนื้อหลังแข็งเมื่อเกร็งจะนูนออกมาและแข็งเกร็งมาก
- กดเจ็บสะดุ้งบนกล้ามเนื้อและร้าวไปที่เอวและสะโพก

5.ข้อสันหลังเคลื่อน
- ปวดตึงแผ่นหลัง นั่งนานไม่ได้ อาจมีอาการชาลงขาถ้าเส้นประสาทถูกกดทับ
- ข้อสันหลังยึด ขัด และแข็ง
- ก้มแตะพื้นไม่ถึงถ้าเหยียดเข่า
- เดินไม่ได้นาน เพราะมีหินปูนเกาะที่ขอบข้อสันหลัง

6.หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
- ปวดเอวและร้าวลงขา หลังจากก้มยกของหนัก
- เดินไม่ได้ไกล เดินกะเผลก
- กล้ามเนื้อหลังแข็งเกร็ง -
นอนหงายยกขาข้างที่เป็นได้ไม่เกิน 45 องศา
- มีอาการปวดและชาลงขาถึงปลายเท้า
- ขาอ่อนแรงกล้ามเนื้อลีบและเหลว
- กดหรือเคาะจะรู้สึกเจ็บที่กระดูกสันหลัง

7.ข้อสะโพกเคลื่อน
- ลุกนั่งไม่ได้ ปวดร้าวที่บั้นท้าย สะโพกสูงต่ำไม่เท่ากัน
- นอนหงายปลายเท้าแบะติดราบกับพื้น
- เวลาลุกจากที่นอนรู้สึกเจ็บที่สะโพก
- เวลาเดินรู้สึกเหมือนขายาวไม่เท่ากัน

>>>> พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรค คือ ลุกนอน ลุกนั่งผิดท่า ยกของหนักผิดท่า
เอี้ยวตัวมากเกินไป นั่งทำงานนานๆ โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ใส่รองเท้าส้นสูงมากเกินไป
นั่งพับเพียบนานๆ ขึ้นรถผิดท่า อุบัติเหตุต่างๆ <<<<


## อาการไหล่ แขน และมือที่พบบ่อย  ##

8.ข้อไหล่ติด
- ปวดตึงไหล่ ต้นแขน ยกแขนไม่ได้
- ปวดเมื่อยกแขนสูง ยกแขนได้ไม่สุด
- ปวดตอนกลางคืน ปวดเมื่ออากาศเย็น
- มีเสียงเมื่อยกหรือหมุนหัวไหล่
- มีอาการชาร้าวลงแขนจนถึงปลายนิ้ว
- มือไพล่หลังไม่สุด
- กดแล้วเจ็บที่หัวกระดูกต้นแขน

9.ข้อศอกขัด
- ปวดร้าวบริเวณข้อศอก
- เท้าแขนกับพื้นไม่ได้
- พับแขน ยกแขนไม่ได้

10.กระดูกข้อมือเคลื่อน
- ปวดที่ข้อมือ ร้าวขึ้นไปที่ต้นแขน
- เท้าแขนไม่ได้
- มีอาการชานิ้ว
- ยกของหนักไม่ได้

11.นิ้วล๊อก
- นิ้วงอพับ กดเจ็บบริเวณข้อต่อนิ้ว
- กำมือได้แล้วยืดนิ้วไม่ออก

#### อาการของขาและเท้าที่พบบ่อย ####

12.ตะคริว
- ปวดน่อง
- น่องมีลักษณะเป็นก้อน
- เจ็บเกร็ง กล้ามเนื้อน่องแข็ง
- เดินไม่ถนัด

13.กระดูกหัวเข่าเคลื่อน
- เข่าปวดบวม
- มีผังผืดเกาะรอบหัวเข่า
- นั่งพับเพียบไม่ได้
- กระดูกผิดรูป

14.กระดูกข้อเท้าเคลื่อน เท้าแพลง
- เดินไม่สะดวก
- เท้าบวม
- เจ็บบริเวณข้อเท้า

>>>> พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรค คือ การออกกำลังกายหักโหมมากเกินไป เดินมาก
ใส่ร้องเท้าส้นสูง หกล้มข้อเท้าแพลง ลุกนั่งผิดท่า อุบัติเหตุต่างๆ
อาการดังกล่าวมักจะเป็นกันบ่อย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการท­ำกิจกรรมในแต่ละวัน
แต่พฤติกรรมเบื้องต้นที่คนเราคว­รรู้ คือ การลุกนั่ง-ลุกนอน ซึ่งยังเป็นพฤติกรรม
พื้นฐานที่คนเรายังทำในลักษณะที­่ผิดท่าอยู่ <<<<ติดต่อ


ตำหนักจัดกระดูกเพื่อสุขภาพ (Tairopractic of Asia)
31/2 หมุ่ 2บ้านตำหนัก ถ.ดงร่มเย็น ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร 053:019-096,089-191-1314,081-493-2467


เว็บไซต์ตำหนักจัดกระดูกเพื่อสุขภาพ

มูลนิธิไทยกรุณา

มูลนิธิไทยกรุณา

มูลนิธิไทยกรุณา จัดตั้งมูลนิธิถูกต้องตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ตามเอกสาร ม.น. ๑​ทะเบียนเลขที่ กท ๑๔๗๗ เมื่อ​วันที่ ๒๔​กันยายน ๒๕๕๒

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิไทยกรุณา เปิดทำการเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06:00 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สำหรับสมาชิกใหม่ ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
รูปถ่ายหนึ่งนิ้ว 2 ใบ

สมาชิกใหม่ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่ชมรมคนรักสุขภาพ ในวันทำการของชมรมฯ ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 09:00 น.

โดยสมาชิกต้องร่วมปฏิบัติกิจกรรม ตามขั้นตอนของชมรมฯ ซึ่งจะแล้วเสร็จเวลาประมาณ 17.00 น.

ในการสมัครสมาชิกใหม่ จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกปัจจุบันและเมื่อเริ่มเป็นสมาชิกแล้วต้องมาติดต่อกันอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ห้ามขาดพร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของชมรมฯ อย่างเคร่งครัด

ทางมูลนิธิไทยกรุณามิได้จำหน่ายสมุนไพรใดๆทั้งสิ้น ทั้งที่มูลนิธิและที่อื่นใด

กิจกรรมของมูลนิธิ

สมาชิกชมรมชมรมไทยกรุณา พึงให้การเคารพสถานที่ ซึ่งแม่ชีเมี้ยนและหลวงพ่อนิพนธ์ ได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพของทุกคน ด้วยการอยู่ในความสงบ สำรวม และให้เกียรติแก่กันตามสมควร ไม่พูดคุย ส่งเสียงดัง ตลอดจนพึงปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ของชมรม โดยทางชมรมได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพยาบาลแพทย์แผนไทย
ฟื้นฟูสมุนไพรให้เป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับ
สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสมุนไพรทุกรูปแบบ
เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่นๆ
ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
หน้าที่ของสมาชิก มูลนิธิไทยกรุณา

มีหน้าที่จะต้องปฎิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของมูลนิธิฯ โดยเคร่งครัด
มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของมูลนิธิฯ โดยเท่าเทียมกัน
มีหน้าที่ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกมูลนิธิฯ
การพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"
ช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะตามจุดที่ได้กำหนดไว้
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในหนึ่งเดือน
มีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ


มูลนิธิไทยกรุณา
ที่ตั้ง: 43 หมู่ 7 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
อีเมล: thaikarunafnd@gmail.comคุณปรียานุช ปานประดับ กับมูลนิธิไทยกรุณา